ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 ม.ค. 2561
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ม.ค. 2561
63 เชิญชวนตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 6 ข้อ
68
14 พ.ย. 2560
64 ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 พ.ย. 2560
65 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 ต.ค. 2560
66 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
20 ต.ค. 2560
67 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
12 ต.ค. 2560
68 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 ต.ค. 2560
69 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
27 ก.ย. 2560
70 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32