ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
28 ต.ค. 2559
62 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 ต.ค. 2559
63 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ต.ค. 2559
64 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 ต.ค. 2559
65 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
13 ต.ค. 2559
66 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ก.ย. 2559
67 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ก.ย. 2559
68 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 ส.ค. 2559
69 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
11 ส.ค. 2559
70 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29