ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 ต.ค. 2559
72 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 ต.ค. 2559
73 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ต.ค. 2559
74 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 ต.ค. 2559
75 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
13 ต.ค. 2559
76 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 ก.ย. 2559
77 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ก.ย. 2559
78 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 ส.ค. 2559
79 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
11 ส.ค. 2559
80 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30