ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 พ.ค. 2559
82 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
79
26 เม.ย. 2559
83 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 เม.ย. 2559
84 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 เม.ย. 2559
85 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
31 มี.ค. 2559
86 ประกาศสภา อบต.นแาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 มี.ค. 2559
87 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 มี.ค. 2559
88 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
39
08 มี.ค. 2559
89 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ก.พ. 2559
90 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29