ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 ก.พ. 2560
82 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
07 ก.พ. 2560
83 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
04 ม.ค. 2560
84 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
27 ธ.ค. 2559
85 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
27 ธ.ค. 2559
86 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 ธ.ค. 2559
87 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ธ.ค. 2559
88 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
78
24 พ.ย. 2559
89 รายงานผลการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขข้อบัญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
04 พ.ย. 2559
90 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
02 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32