ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายหลังวัดควนยูง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 พ.ค. 2562
2 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายหลังวัดควนยูง ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 พ.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายในช่อง หมู่8 สามแยกด่านดินเหนียว หมู่9ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 ต.ค. 2561
4 ประกาศเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 ต.ค. 2561
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ต.ค. 2561
6 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คศล.สายในช่อง หมู่ที่ 8 - สามแยกด่านดินเหนียว หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ก.ย. 2561
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คศล.สายในช่อง หมู่ที่ 8 - สามแยกด่านดินเหนียว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ก.ย. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายดาวดึงส์ หมู่ที่8-หมู่ที่12 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 ก.ย. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายถนนดำห้วยทรายขาว-ห้วยมังคุด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 ก.ย. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนางสุวรรณานวลศรี - ถนนท้ายสำเภา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37