ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายโคกเมรุ - ศาลาหมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 พ.ค. 2565
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนางรำเพย (ซอยชุมชนบ้านในไร่ ๒) - คลองแห้ง หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 พ.ค. 2565
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกบ้านไสใหญ่ ม.12 - สามแยกบ้านนายวิจิตร เชาวนะ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 มี.ค. 2565
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.123-05 สายทุ่งกระจูด - วัดศิลา หมู่ที่ 7,4 บ้านทุ่งกระจูด, บ้านศิลา ตำบลนาแว กว้าง 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
20 ก.ย. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 ก.ย. 2564
6 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 ก.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกนบนายเลี้ยว หมู่ที่ 8 บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว ตำบลนาแว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 พ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองน้ำห้วยถ้ำ หมู่ที่ 12 บ้านไสใหญ่ ตำบลนาแว ดินขุดพร้อมแต่งคันทาง 31,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
06 พ.ค. 2564
9 การเปิดเผยราคาโครงการขุดลอกนบนายเลี้ยว หมู่ที่ 8 บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว ตำบลนาแว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
31 มี.ค. 2564
10 การเปิดเผยราคาโครงการขุดลอกหนองน้ำห้วยถ้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านไสใหญ่ ตำบลนาแว ดินขุดพร้อมแต่งคันทาง 31,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40