ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเทียบ พิกุลงาม - คลองแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
121
08 ธ.ค. 2560
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 ธ.ค. 2560
93 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเทียบ พิกุลงาม - คลองแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
108
30 พ.ย. 2560
94 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคสล.เดิม - สวนยางนายริ่ม ผุดผาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
133
27 พ.ย. 2560
95 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายพินิจ คล่องประดิษฐ์ - บ้านนายมิตร สวัสดิอุบล หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 พ.ย. 2560
96 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายสร้วง อุปลา-คลองหัน หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 พ.ย. 2560
97 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพินิจ คล่องประดิษฐ์ - บ้านนายมิตร สวัสดิอุบล หมู่ที่ื่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
123
20 พ.ย. 2560
98 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - สวนยางนางจารึก หมู่ที่ 10 ตำบลาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 พ.ย. 2560
99 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล-สวนยางนางจารึก หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
102
17 พ.ย. 2560
100 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสร้วง อุปลา - คลองหัน หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
120
16 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40