ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกศาลาหมู่ที่ 1-สวนยางนางละมุง หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 ส.ค. 2560
112 ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 ส.ค. 2560
113 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน (หมู่ที่12)-เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
119
12 ก.ค. 2560
114 ประกาศ ผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 ก.ค. 2560
115 ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 มิ.ย. 2560
116 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
01 พ.ค. 2560
117 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
214
24 เม.ย. 2560
118 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
03 เม.ย. 2560
119 ประกาศการตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 มี.ค. 2560
120 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40