ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 ธ.ค. 2559
132 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 - 5 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (E1/2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
10 พ.ย. 2559
133 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามัคคี - บ้านไสโคกเกาะ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (E1/2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 พ.ย. 2559
134 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 พ.ย. 2559
135 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
27 ต.ค. 2559
136 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
18 ต.ค. 2559
137 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าแห้ง ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 ต.ค. 2559
138 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 ต.ค. 2559
139 ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
10 ต.ค. 2559
140 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามัคคี - บ้านไสโคกเกาะ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
144
06 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40