ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 เม.ย. 2559
152 ประชาสัมพันธ์ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 เม.ย. 2559
153 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดศิลาจากถนนดำ-หลังเมรุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
157
29 มี.ค. 2559
154 ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิจิตร เชาวนะ หมู่ที่ 5 - เขต หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 มี.ค. 2559
155 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิจิตร เชาวนะ หมู่ที่ 5 -เขตหมู่ที่ 12 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
137
08 มี.ค. 2559
156 ประชาสัมพันธ์ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
03 มี.ค. 2559
157 ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - สวนยางนางจารึก หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
127
29 ก.พ. 2559
158 ประชาสัมพันธ์ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 ก.พ. 2559
159 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - สวนยางนางจารึก หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
224
22 ม.ค. 2559
160 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
12 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40