ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera พร้อมติดตั้งจำนวน 9 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
148
12 ม.ค. 2559
162 ประชาสัมพันธ์ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 ม.ค. 2559
163 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 ธ.ค. 2558
164 ประชาสัมพันธ์ นำส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
22 ธ.ค. 2558
165 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทรายขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
163
17 ธ.ค. 2558
166 ประกาศ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)แบบIP/Network Camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
159
16 ธ.ค. 2558
167 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
144
16 ธ.ค. 2558
168 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระจูด หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
224
16 ธ.ค. 2558
169 ประชาสัมพันธ์ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
04 ธ.ค. 2558
170 ประกาศ ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ถึงสามแยกบ้านนายวิจิตร เชาวนะ หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
164
26 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40