ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 เปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)แบบIP/Network Camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 พ.ย. 2558
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 พ.ย. 2558
173 ประชาสัมพันธ์ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 พ.ย. 2558
174 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)แบบไม่ตอกเสาเข็ม บ้านทุ่งกระจูด หมู่ที่7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
163
19 ต.ค. 2558
175 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบไม่ตอกเสาเข็ม บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
146
19 ต.ค. 2558
176 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่10 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลนาแว (ไฟล์ที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 ต.ค. 2558
177 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่10 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลนาแว (ไฟล์ที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 ต.ค. 2558
178 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่10 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลนาแว (ไฟล์ที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
09 ต.ค. 2558
179 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนุภักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
155
11 ก.ย. 2558
180 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวฤทธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
135
11 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40