ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัล หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 ก.ย. 2558
182 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 - สามแยกบ้านนายวิจิตร เชาวนะ หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
139
11 ก.ย. 2558
183 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนายจรวย หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
127
11 ก.ย. 2558
184 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด-สามแยกบ้านนายศรีเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
131
11 ก.ย. 2558
185 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถ้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
138
11 ก.ย. 2558
186 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
06 ส.ค. 2558
187 ผลการเปิดซองราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
158
17 ก.ค. 2558
188 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
167
17 ก.ค. 2558
189 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 ก.ค. 2558
190 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
185
22 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40