ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 มี.ค. 2564
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (เฉพาะส่วนโครงสร้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 ก.พ. 2564
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (เฉพาะส่วนโครงสร้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ก.พ. 2564
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 ม.ค. 2564
15 การเปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(เฉพาะส่วนโครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
28 ม.ค. 2564
16 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
03 ธ.ค. 2563
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
23 พ.ย. 2563
18 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 พ.ย. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านปากเปียก ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 พ.ค. 2563
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านปากเปียด ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40