ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
181
22 พ.ค. 2558
192 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
216
06 พ.ค. 2558
193 เปิดเผยราคารกลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
170
06 พ.ค. 2558
194 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 มี.ค. 2558
195 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนชอบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
175
09 มี.ค. 2558
196 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนชอบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
209
13 ก.พ. 2558
197 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนชอบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
188
13 ก.พ. 2558
198 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
210
04 ธ.ค. 2557
199 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
04 ธ.ค. 2557
200 ประชาสัมพันธ์ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
20 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40