ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
19 พ.ย. 2557
202 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
166
31 ต.ค. 2557
203 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางบ้านไสโคกเกาะ หมู่ที่2 ตำนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
179
31 ต.ค. 2557
204 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
196
28 ต.ค. 2557
205 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
28 ต.ค. 2557
206 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
162
28 ต.ค. 2557
207 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
28 ต.ค. 2557
208 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระจูด ดาวน์โหลดเอกสาร
166
28 ต.ค. 2557
209 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
28 ต.ค. 2557
210 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40