ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 ต.ค. 2557
212 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
179
10 ต.ค. 2557
213 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
167
10 ต.ค. 2557
214 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
10 ต.ค. 2557
215 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาแว (บ้านทุ่งกระจูด) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
10 ต.ค. 2557
216 ประกาศ เรื่อง ความคลาดเคลื่่อนในเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 ต.ค. 2557
217 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
02 ต.ค. 2557
218 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
02 ต.ค. 2557
219 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมผนังบริเวณชั้นล่างอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
220
28 ส.ค. 2557
220 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
258
16 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40