ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมผนังบริเวณชั้นล่างอาคารประชุมฯองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
273
16 ก.ค. 2557
222 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 ก.ค. 2557
223 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
242
03 ก.ค. 2557
224 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
253
03 ก.ค. 2557
225 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมผนังบริเวณชั้นล่างอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
188
26 มิ.ย. 2557
226 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 164 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
17 มิ.ย. 2557
227 ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
228
29 พ.ค. 2557
228 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
203
29 พ.ค. 2557
229 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
203
29 พ.ค. 2557
230 ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนปาล์มนายสมบูรณ์ ไชยเทพ - สวนยางนายประกอบ พารา หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นั้น
276
29 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40