ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนดำ - สวนยางนายริ่ม ผุดผาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นั้น
306
29 เม.ย. 2557
232 ประกาศเรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นั้น
247
29 เม.ย. 2557
233 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า(เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
08 เม.ย. 2557
234 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนปาล์มนายสมบูรณ์ ไชยเทพ - สวนยางนายประกอบ พารา หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
204
08 เม.ย. 2557
235 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนดำ - สวนยางนายริ่ม ผุดผาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
213
08 เม.ย. 2557
236 ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายจากถนนทางหลวงแผ่นดิน 4015 ถึงหนองน้ำเกษตร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
279
02 เม.ย. 2557
237 ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคอนกรีตเดิมบ้านนายสร้วง หมู่ที่ 7 - บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
301
02 เม.ย. 2557
238 ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติและติดตั้งมุ้งลวดประตู-หน้าต่าง ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
267
02 เม.ย. 2557
239 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคสล.เดิมบ้านนายสร้วง หมู่ที่ 7 - บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
211
17 มี.ค. 2557
240 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายจากทางหลวงแผ่นดิน 4015 ถึงหนองน้ำเกษตร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
218
17 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40