ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
242
13 ก.ย. 2556
252 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
28 ส.ค. 2556
253 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว และติดตั้งมุ้งลวดประตู-หน้าต่าง ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระจูด
165
13 ส.ค. 2556
254 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
336
25 ก.ค. 2556
255 ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 53 รายการ
310
25 ก.ค. 2556
256 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
279
05 ก.ค. 2556
257 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
285
04 ก.ค. 2556
258 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
288
03 ก.ค. 2556
259 ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
326
07 มิ.ย. 2556
260 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารเชื่อมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
27 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40