ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
297
28 พ.ย. 2554
282 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
296
28 พ.ย. 2554
283 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
290
28 พ.ย. 2554
284 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
300
28 พ.ย. 2554
285 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
17 ต.ค. 2554
286 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
17 ต.ค. 2554
287 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
459
08 ก.ย. 2554
288 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
352
05 ก.ย. 2554
289 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
308
05 ก.ย. 2554
290 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
586
22 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40