ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ม.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
07 ก.ค. 2553
312 ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
477
06 ก.ค. 2553
313 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสด้ามพร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
468
31 มี.ค. 2553
314 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
382
30 มี.ค. 2553
315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนโอ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
30 มี.ค. 2553
316 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนโอ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
29 มี.ค. 2553
317 ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
356
29 มี.ค. 2553
318 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนโอ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
26 มี.ค. 2553
319 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างฯโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนโอ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
26 มี.ค. 2553
320 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
24 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40