ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
24 มี.ค. 2553
322 ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
336
08 มี.ค. 2553
323 ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโอ ดาวน์โหลดเอกสาร
371
08 มี.ค. 2553
324 ประกาศ ยกเลิกประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
524
05 มี.ค. 2553
325 ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
371
05 มี.ค. 2553
326 สอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงห้องส้วมอาคารเรียน,และซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
847
01 ก.พ. 2553
327 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
639
18 ม.ค. 2553
328 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง(ครั้งที่ 2)โครงการซ่อมแซมถนน 27 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
567
08 ธ.ค. 2552
329 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 27 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
589
30 พ.ย. 2552
330 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.และห้องทำงานนายก.อบต ดาวน์โหลดเอกสาร
701
18 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40