ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลฯโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
489
06 ต.ค. 2552
332 ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
30 ก.ย. 2552
333 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
425
30 ก.ย. 2552
334 ประมูลฯโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก) ดาวน์โหลดเอกสาร
534
11 ก.ย. 2552
335 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์กู้ภัยฉุกเฉิน) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
501
04 ก.ย. 2552
336 ประชาสัมพันธ์ การพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
487
02 ก.ย. 2552
337 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.อบต.นาแวและปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน นายกและรองนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
506
24 ส.ค. 2552
338 สอบราคาจ้างโครงการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ของ อบต.นาแว จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
541
03 ก.ค. 2552
339 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
05 มิ.ย. 2552
340 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
381
07 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40