ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
375
01 เม.ย. 2552
342 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
06 ม.ค. 2552
343 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
339
26 ธ.ค. 2551
344 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
584
17 ธ.ค. 2551
345 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
382
08 ธ.ค. 2551
346 ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
14 พ.ย. 2551
347 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
22 ส.ค. 2551
348 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาใน หมู่ที่ 11
421
22 ก.ค. 2551
349 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยมังคุด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
22 ก.ค. 2551
350 ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ หมุ่ที่ 1 , 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
372
18 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40