ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศ เรื่อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
11 มิ.ย. 2551
352 ประกาศ เรื่อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
27 พ.ค. 2551
353 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุของ อบต.นาแว (วิทยุสื่อสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
422
19 พ.ค. 2551
354 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
06 พ.ค. 2551
355 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งกระจูด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
29 เม.ย. 2551
356 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2651 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
22 เม.ย. 2551
357 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในช่อง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
10 เม.ย. 2551
358 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดควนยูง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
09 เม.ย. 2551
359 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาออกจากบ้านนายไอศูย์ พรหมเกิด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
09 เม.ย. 2551
360 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน ชนิดหอถังสูง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
03 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40