ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
369
03 มี.ค. 2551
362 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
537
28 ก.พ. 2551
363 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
20 ก.พ. 2551
364 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
20 ก.พ. 2551
365 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูง ขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ม.4 ต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
380
11 ก.พ. 2551
366 สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM พร้อมติดตั้งระบบเสาอากาศและเสาส่งสัญญาณวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
581
11 ก.พ. 2551
367 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
396
31 ม.ค. 2551
368 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
396
09 พ.ย. 2550
369 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อ อาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
363
22 ต.ค. 2550
370 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กฯ รถตักหน้าขุดหลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
381
13 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40