ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กฯ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก ดาวน์โหลดเอกสาร
328
13 ก.ย. 2550
372 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบฯ (รถตักหน้าขุดหลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
350
07 ก.ย. 2550
373 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลฯ(รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก ดาวน์โหลดเอกสาร
390
07 ก.ย. 2550
374 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลฯ(รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก) ดาวน์โหลดเอกสาร
346
07 ก.ย. 2550
375 ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถตักหน้าขุดหลังและรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก ดาวน์โหลดเอกสาร
451
17 ส.ค. 2550
376 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
432
22 มิ.ย. 2550
377 ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
351
07 มิ.ย. 2550
378 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่ อบต.นาแวและปรับปรุงถนน รวม 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
448
07 มิ.ย. 2550
379 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
417
06 มิ.ย. 2550
380 ประกาศ เรื่องราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน 16 สายและก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยมังคุด หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
358
11 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40