ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ดาวน์โหลดเอกสาร
396
12 มี.ค. 2550
382 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
406
01 มี.ค. 2550
383 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
378
06 ก.พ. 2550
384 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
354
01 ก.พ. 2550
385 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
425
01 ก.พ. 2550
386 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
386
12 ม.ค. 2550
387 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
382
22 พ.ย. 2549
388 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
381
11 ก.ย. 2549
389 ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
359
11 ก.ย. 2549
390 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล ม.4.doc ดาวน์โหลดเอกสาร
388
23 ส.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40