ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายถนนดำห้วยทรายขาว-ห้วยมังคุด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 ก.ย. 2561
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนางสุวรรณานวลศรี - ถนนท้ายสำเภา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 ก.ย. 2561
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายหนองพังพรุ - คลองแห้ง หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
19 ก.ย. 2561
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนางรำเพย - สวนยางนายสากล หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
19 ก.ย. 2561
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายอนุภักดิ์์-บ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
14 ก.ย. 2561
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายเทวฤทธิ์ จาก คสล.เดิม - บ้านนายสง่า พรหมเกิด หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 ก.ย. 2561
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากถนนคอนกรีตเดิม-สวนยางนายริ่ม ผุดผาด หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ก.ย. 2561
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนางสมบรูณ์ หมู่7-เขตตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 ก.ย. 2561
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายเทพนิมิตร หมู่ที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 ก.ย. 2561
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้่านนางเทียบ พิกุลงาม - คลองแห้ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40