ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายวิจิตร เชาวนะ จากถนน คสล.เดิม หมู่ที่5-เขตหมู่ที่12 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ก.ย. 2561
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายท้ายทุ่ง-เขตหมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 ก.ย. 2561
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 ก.ย. 2561
44 รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายถาวร - สวนยางนางห้อง วิจาราณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
123
21 ส.ค. 2561
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายถาวร - สวนยางนางห้อง วิจาราณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
121
21 ส.ค. 2561
46 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายถาวร - สวนยางนางห้อง วิจาราณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
06 ส.ค. 2561
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ปปช. 01) จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายถาวร - สวนยางนางห้อง วิจาราณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ส.ค. 2561
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 ส.ค. 2561
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 ส.ค. 2561
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40