ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 มิ.ย. 2561
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 พ.ค. 2561
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 เม.ย. 2561
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 10 (ช่วงที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 เม.ย. 2561
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 เม.ย. 2561
56 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 10 (ช่วงที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
21 มี.ค. 2561
57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 มี.ค. 2561
58 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 10 (ช่วงที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
21 มี.ค. 2561
59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 มี.ค. 2561
60 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 บ้านฝ่ายท่า ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40