ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาษและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านปากเบียด ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ก.พ. 2561
62 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 ก.พ. 2561
63 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 บ้านฝ่ายท่า ตำบลนาแว ( ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 ก.พ. 2561
64 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 บ้านฝ่ายท่า ตำบลนาแว (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
14 ก.พ. 2561
65 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 บ้านฝ่ายท่า ตำบลนาแว (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 ก.พ. 2561
66 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 บ้านฝ่ายท่า ตำบลนาแว (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 ก.พ. 2561
67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 บ้านฝ่ายท่า ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 ก.พ. 2561
68 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 ก.พ. 2561
69 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ตำบลนาแว (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
14 ก.พ. 2561
70 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ตำบลนาแว (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40