ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ตำบลนาแว (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
14 ก.พ. 2561
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
112
14 ก.พ. 2561
73 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านปากเบียด ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 ก.พ. 2561
74 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านปากเบียด ตำบลนาแว (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
14 ก.พ. 2561
75 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านปากเบียด ตำบลนาแว (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
14 ก.พ. 2561
76 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านปากเบียด ตำบลนาแว (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 ก.พ. 2561
77 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านปากเปียด ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ก.พ. 2561
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ก.พ. 2561
79 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล หมู่ที่ 10 - นบนายเลี้ยว หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
16 ม.ค. 2561
80 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทวฤทธิ์ จากถนนคอนกรีตเดิม-บ้านนายสง่า พรหมเกิด หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40